Nordskoven

Denne blev  anlagt under navnet forsøgsplantagen (i daglig tale: plantagen)

Det var Friluftsrådet der bekostede anlæggelsen i 1949/1950. Beplantningen blev foretaget under tilsyn af skovridder Krarup.

Formålet var at eftervise mulighederne for trævækst på øen såfremt planer om indretningen af Saltholm til et stort folkeferie område blev realiseret.

 Der var allerede i 1941 foretaget prøveplantning af en prof. Bornebusch også under Friluftsrådet. Denne beplantning (i daglig tale: lille plantage) er placeret sydvest for Sønder vænge - lige nord for prøveudgravningen.  Den nyopførte rundbuehal ligger således klemt ind imellem lille plantage og kalkbakken fra prøvegravningen. 
TILBAGE TIL KORT