September 2018

Adgangsforbuddet pga tørke er ophævet.


Reparation af nordre mole

Fra uge 32 starter vi reparation af spunsvæggen på nordre mole. Dette betyder at indsejlingen til havnen vil være smallere så længe reparationsarbejdet pågår.Juli/August 2018

Grundet brandfare er der begrænset adgangsforhold på Saltholm

Besøgende til Saltholm er velkommen til at gå til Flinteladen og en tur i tårnet ved Barakkegården.
Man kan forsætte turen videre ad vejen til Holmegården og ud på Tippen.

Der er IKKE adgang på den anden side af hegnet.
Dette gælder fra nu og så længe tørken varer ved.Juli 2018

Vi har sejlet 100 køer til Saltholm.
Det sene tidspunkt skyldes tørken og dermed mangel på græs.
 

Billeder af den tørkelagte holm er fra medio juni.


 

Marts 2018

GRUPPER gældende fra 1. April 2018

Gruppearrangementer med rent kommercielle formål (virksomheder, foreninger og laug) med betalende deltagelse, skal meldes og betale til Ejerlauget før landgang. Der betales 100 kr. pr. deltager og havneafgift pr. båd.

Grupper må højst være på 30 personer.

Kontaktperson for grupper er Holmemanden Bo Kratholm, mobil 40 51 24 33. Betaling kan ske på mobilpay 29 89 68 10 eller ved bankoverførsel til konto 9570 11601693. Kvittering skal medbringes ved landgang på Saltholm og på begæring forevises Holmemanden eller en repræsentant for Ejerlaugets bestyrelse.

Ved afbud pga. vejrlig refunderes penge ikke, men der tilbydes en erstatningsdag.


 

Februar 2018

Ordinær generalforsamling for Saltholmejerlauget afholdes mandag den 12. Marts 2018 kl. 19.30 i Havnepakhuset, Gl. Havn 14, bag museet. Alle hartkornsejere er velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelses beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab.

4. Budget.

5. Forslag.

6. Valg af bestyrelse.  Ikke valg i år.

7. Valg af kritisk revisor.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne.

Dirch Jansen Schmidt, Fælledgård, Fælledvej 160, 2791  Dragør
KØD FRA SALTHOLM

Hvordan smager kød fra kalve og lam, som har afgræsset Saltholm? Helt fantastisk, siges der.
Det har du mulighed for selv at prøve. Dyrene bliver sejlet til Sjælland medio-ultimo november.

Bestilling og forespørgsler på priser og levering skal ske til følgende personer;

Lam, hel 16-22 kg m. ben: Holmemanden, Bo Kratholm tlf.  40512433.

Kalv, 1/4 (35-50 kg m. ben), 1/2, eller hel: Kvægavler, Hans Christian Riggelsen
tlf.  61743116, mail ae@gl.dk
September 2017

Så er der en hjertestarter på Saltholm. Den hænger inde i vejrlyet på havnen - følg skiltene.
Håber ikke at der bliver brug for den!


 

Juni 2017

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2017 meddelte Erik F. Olsen at han træder ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen valgte  Annette Madsen, Søvej, Dragør til nyt bestyrelsesmedlem.
Anette C. Brodersen blev web administrator.


Køer på græs. Der har været sparsomt med græs på Saltholm dette forår.
Vi forventer at sejle køerne over den 12. juni. Dato er afhængig af vejret.Marts 2017

Saltholmsejerlauget

Ordinær generalforsamling afholdes:
Onsdag 15.marts kl. 19.30
På Dragør Strandhotel.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
3: Forelæggelse af årsregnskab.
4: Budget.
5: Forslag.
6: Valg til bestyrelse: Hans-Henrik Nielsen,
    Theis Jørgensen, Claus Ehlers, Gert Schmidt,
    Dirch Jansen Schmidt. Alle er villige til genvalg.
7: Valg af kritiske revisorer.
8: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
9: Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:

Dirch Jansen Schmidt
Formand
Fælledgård, Fælledvej 160
2791 Dragør.

Der er kun adgang for Laugets hartkornsejere.


Februar 2017

Gæster på Saltholm er pligtig at følge saltholms reglement som kan ses på ikonet besøg saltholm.

Gæster i offentlig ærinde skal melde forinden besøg,  se pkt 9 i reglement.

Fugletællere skal have en tilladelse af ejerlauget forinden besøg.

Husk at betale havneafgift. Ejerlauget ønsker en god oplevelse ved besøg på vores ø.
 


December 2016.

Den grønne og røde kost er på plads i sejlrenden, og nu forankret så de skulle holde til storme.

Køerne er taget hjem fra græsningen og halvdelen af de lam der skal slagtes er blevet hentet.

Taget på Barakkegården er fornyet, så gården kan holde til vejrliget på øen.

Besøgende på øen skal huske at betale havneafgiften og overholde vores reglement.

Oktober 2016

Havnen på Saltholm har fået bygget en stationær kran, så det nu er nemmere at fragte materialer og foder op fra fragtbåden.

Der er også kommet nyt tag på Barakkegården, så denne er klimasikret for fremtiden.
 

Maj 2016

Det er nu igen blevet muligt at sejle til Saltholm med lejet båd.

Kontakt H.C på tlf. 53565012 som kan tage op til 30 personer.

Eller Kontakt Patrick Hansen på tlf. 31319947 som kan tage op til 6 personer.

 

Februar 2016

Saltholmsejerlauget

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14 marts 2016
Kl 19.30 på Dragør Strandhotel. Kun adgang for andelsejere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab.
  4. Budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, ingen valg.
  7. Valg af kritiske revisorer.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
  10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Formand
Dirch Jansen Schmidt
Fælledgård, Fælledvej 160

Februar 2016

Ved besejling af havnen på Saltholm, skal man rette sig efter den yderste røde bøje, samt de to trekanter på Saltholm.

Øen har ikke været oversvømmet, eller hærget af storm i denne sæson, men vi er heller ikke igennem vinteren endnu.

TILBAGE TIL FORSIDEN