KØD FRA SALTHOLM

Hvordan smager kød fra kalve og lam, som har afgræsset Saltholm? Helt fantastisk, siges der.
Det har du mulighed for selv at prøve. Dyrene bliver sejlet til Sjælland medio-ultimo november.

Bestilling og forespørgsler på priser og levering skal ske til følgende personer;

Lam, hel 16-22 kg m. ben: Holmemanden, Bo Kratholm tlf.  40512433.

Kalv, 1/4 (35-50 kg m. ben), 1/2, eller hel: Kvægavler, Hans Christian Riggelsen
tlf.  61743116, mail ae@gl.dk
September 2017

Så er der en hjertestarter på Saltholm. Den hænger inde i vejrlyet på havnen - følg skiltene.
Håber ikke at der bliver brug for den!


 

Juni 2017

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2017 meddelte Erik F. Olsen at han træder ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen valgte  Annette Madsen, Søvej, Dragør til nyt bestyrelsesmedlem.
Anette C. Brodersen blev web administrator.


Køer på græs. Der har været sparsomt med græs på Saltholm dette forår.
Vi forventer at sejle køerne over den 12. juni. Dato er afhængig af vejret.Marts 2017

Saltholmsejerlauget

Ordinær generalforsamling afholdes:
Onsdag 15.marts kl. 19.30
På Dragør Strandhotel.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
3: Forelæggelse af årsregnskab.
4: Budget.
5: Forslag.
6: Valg til bestyrelse: Hans-Henrik Nielsen,
    Theis Jørgensen, Claus Ehlers, Gert Schmidt,
    Dirch Jansen Schmidt. Alle er villige til genvalg.
7: Valg af kritiske revisorer.
8: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
9: Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:

Dirch Jansen Schmidt
Formand
Fælledgård, Fælledvej 160
2791 Dragør.

Der er kun adgang for Laugets hartkornsejere.


Februar 2017

Gæster på Saltholm er pligtig at følge saltholms reglement som kan ses på ikonet besøg saltholm.

Gæster i offentlig ærinde skal melde forinden besøg,  se pkt 9 i reglement.

Fugletællere skal have en tilladelse af ejerlauget forinden besøg.

Husk at betale havneafgift. Ejerlauget ønsker en god oplevelse ved besøg på vores ø.
 


December 2016.

Den grønne og røde kost er på plads i sejlrenden, og nu forankret så de skulle holde til storme.

Køerne er taget hjem fra græsningen og halvdelen af de lam der skal slagtes er blevet hentet.

Taget på Barakkegården er fornyet, så gården kan holde til vejrliget på øen.

Besøgende på øen skal huske at betale havneafgiften og overholde vores reglement.

Oktober 2016

Havnen på Saltholm har fået bygget en stationær kran, så det nu er nemmere at fragte materialer og foder op fra fragtbåden.

Der er også kommet nyt tag på Barakkegården, så denne er klimasikret for fremtiden.
 

Maj 2016

Det er nu igen blevet muligt at sejle til Saltholm med lejet båd.

Kontakt H.C på tlf. 53565012 som kan tage op til 30 personer.

Eller Kontakt Patrick Hansen på tlf. 31319947 som kan tage op til 6 personer.

 

Februar 2016

Saltholmsejerlauget

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14 marts 2016
Kl 19.30 på Dragør Strandhotel. Kun adgang for andelsejere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab.
  4. Budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, ingen valg.
  7. Valg af kritiske revisorer.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
  10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Formand
Dirch Jansen Schmidt
Fælledgård, Fælledvej 160

Februar 2016

Ved besejling af havnen på Saltholm, skal man rette sig efter den yderste røde bøje, samt de to trekanter på Saltholm.

Øen har ikke været oversvømmet, eller hærget af storm i denne sæson, men vi er heller ikke igennem vinteren endnu.

TILBAGE TIL FORSIDEN